امروز به مناسبت روز صنعت چاپ با تعدادی از بچه‌هایی که عضو کتابخانه بودند دورهم جمع شدیم و باهم انواع چاپ‌ها را انجام دادیم. مثل: چاپ با میوه پرتقال، چاپ با ذرت، چاپ حبابی، چاپ غلتکی

مربی: سحر فرزان

محل اجرا: کتابخانه خانه مادر، جیرفت

بیشتر بخوانید: