کتاب دست‌هایت را بشوی را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی، بچه‌ها حسابی شنا و آب بازی کردند. خانواده‌هایشان هم حضور داشتند.

مربی: شجاع‌الدینی

محل اجرا: روستای یاغی بگی، جیرفت، کرمان

بیشتر بخوانید: