با توجه به نزدیک شدن به‌روز معلم، برای این هفته این کتاب را انتخاب کردم. در این کتاب بچه‌ها با خیلی نکات ریز آشنا می‌شوند که ماهرانه در متن نهفته است، با نشان دادن تصویر جلد کتاب بچه‌ها ابتدا با دیدن مهر قرمز اداره پست، سریع اشاره به بسته‌های پستی  کردند بعد  اطلاعاتی کم ولی مفید در مورد نحوه زندگی نهنگ‌ها و خوراکشان و مطالبی که در برنامه‌ها دیده بودند را بازگو می‌کردند مثل‌اینکه ماهی‌های کوچک را می‌خورند و…نکته‌اید که برای بچه‌ها جذاب بود واقعاً نهنگ در حوض‌خانه امیلی بوده؟ اولش همه گفتند نه نمی‌شود نهنگ بوده باشد او فکر می‌کرده تا در آخر با دیدن تصویر پایانی کتاب همه متعجب گفتند نه واقعاً نهنگ بوده حس دوستی بین شاگرد و معلم هم در کتاب می‌شد دید و آن‌هم برای فعالیت پایانی از بچه‌ها خواستم نام‌هایی برای خانم معلمشان بنویسند حتی اگر شد به‌صورت نقاشی.

در پایان هم‌داستانی از مجله کودک برای بچه‌ها خواندم و نحوه حل جدول سودوکو را به بچه‌ها نشان دادم قرار است در جلسه بعد با همدیگر جدول هم حل کنیم (خیلی به حل جدول علاقه نشان دادند)

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: مدرسه استثنایی، سرپل ذهاب، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: