اول با بچه‌ها بازی کردیم و خوش گذراندیم.

بعد از انجام فعالیت‌های جسمانی و حرکات ورزشی، که بچه‌های ما معمولاً از این بازی‌ها در کتابخانه به علت اینکه کانکس روی  پشت‌بام مسجد قرار دارد محروم هستند.

برای بچه‌ها کتاب دفترچه خاطرات جغد را بلندخوانی کردیم چون صفحات کتاب زیاد بود از بچه‌ها خواستیم که در خواندن مشارکت کنند و هرکدام  صفحه‌ای را خواندند  و برای بقیه هم توضیح می‌دادند.

با خواندن این کتاب خیلی مشتاق شدند و یاد گرفتند  برای خودشان دفترچه‌ای از سلایق و علایق و کارهای روزمره خودشان  درست کنند و همانند جغد آن را تنظیم کنند.

با یکی دوتا از بچه‌ها هم کتاب شهر گربه‌ها را باز کردیم و ستاره عزیز عضو فعال کتابخانه برای آن داستان نوشت و قرار شد آن را تکمیل کند و بعداً بیاورد.

برای دوتا از کوچولوها هم کتاب شب‌به‌خیر خرگوش کوچولو را بلندخوانی کردم.

مربیان: هدی خاطری و فریبا زارعی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: