کتاب دم‌گربه رو بکش سروده‌ی: طیب شامانی که به‌صورت شعر است اول بلندخوانی کردیم و سپس دادیم به بچه‌ها تا نقاشی بکشند.

بعد به دست خودشان دادم تا برای همدیگر بلندخوانی کنند.

مربی: علی پاکروان

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: