مدت‌ها بود که دلم میخواست کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها را برای هردو گروه بلندخوانی کنم.

ابتدا گمانه‌زنی از روی جلد آغاز شد و قبل از بلندخوانی از بچه‌ها خواستم تا وحشی توی ذهن خود را نقاشی کنند.

بعد از آن کتاب را بلندخوانی کردیم و بچه‌ها درحین بلندخوانی و در پایان مدام از خاطرات خود راجع به موجودات موهوم مثل جن و غول ودیو …صحبت می‌کردند.

متاسفانه همچنان درخانواده‌ها برای ترساندن بچه‌ها از این موجودات استفاده می‌شود و حتی بچه‌ها از فضای مجازی و شخصی به نام ممقلی حرف زدند و فیلم‌های ترسناک مثل انابل و زامبی که معلوم بود ذهنیت‌های خشن و پرازترس درذهنشان حک کرده است. بچه‌ها کتاب را دوست داشتند و از دیدن وحشی‌ها لذت بردند فهمیدند که وحشی بازی، زدن یا هل دادن یا خرابکاری نیست و بعد از آن عین کتاب به نشان دادن چنگال‌ها و دندان‌ها و گرداندن چشم‌هایشان پرداختند.

در گروه دوم

کتاب با استقبال مواجه شد خصوصاً بچه‌هایی که به دایناسورها علاقه داشتند از بچه‌ها خواستم برای وحشی‌ها اسم انتخاب کنند و جالب بود که اسم گاوی پا گنده و حتی اسم‌های نامفهوم را با اشتیاق بیان می‌کردند در این گروه نیز بچه‌ها وحشی کشیدند و در وقت اضافه با بچه‌ها بازی کردیم و جلسه به پایان رسید.

مربی: مژگان آقایی

محل اجرا: آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: