آموزش فارسی آموز نخودی

فعالیت‌ها:

ابتدا تمرین نوشتن و املا از درس (س)

پرسش‌های گسترده یابنده

گام بندی واژه‌ها

کار با واژه‌نامه چیستانی، تصویری به‌صورت گروه‌های ۳نفرِ یکی از موجودات را انتخاب می‌کردند و برای بقیه پانتومیم می‌رفتند و بعد از ۲۰سؤال جواب را می‌گفتند.

تکمیل کارورزی فارسی‌آموز بچه‌هایی که غایب بودند

بلندخوانی کتاب چه و چه و چه یک بچه

نیم ساعت آخر هم در حیاط مدرسه به بازی دومیدانی

حلقه زدن و اجرای عمو زنجیرباف

بازی میکروفن جادویی

بازی یک شی که به هر چیزی تبدیل می‌شود (تکراری نباشد)

مربی: محسن داودی نژاد

محل اجرا: مدرسه کوشا، زاهدان

بیشتر بخوانید: