بسته‌ی آواورزی را با کودکان در فضای باز کارکردیم و پس از بلندخوانی از آن‌ها خواستیم نمایش داستان خوانده‌شده را اجرا کنند.

پس از اتمام فعالیت با والدینی که همراه فرزندانشان به پارک آمده بودند درباره‌ی برنامه‌ی با من بخوان و فواید آن صحبت کردیم.

مربی: فاطمه فضلی

محل اجرا: مهد شکوفه‌های امید، شهرستان بهشهر، استان مازندران

بیشتر بخوانید: