صدای حیوانات را با اشکال هندسی تقلید کردیم.
مربی: ایران امیر محمودی
محل اجرا: پیش دبستان پردیس، جیرفت، کرمان

بلندخوانی لولوپی+۰ و آشنا کردن بچه‌ها با شخصیت عمو کوکو  و اجرای نمایش برای فعالیت بعد از بلندخوانی

مربی: ایران امیر محمودی .

محل اجرا:  پیش‌دبستانی پردیس، جیرفت، کرمان

بیشتر بخوانید: