پنج روز اول عید را با اقوام به  تفریح بیرون از شهر گذراندیم. پنج جلد کتاب برای هر شب بچه‌ها  به همراه برده بودم  و هر عصر یکی از کتاب‌ها را بلندخوانی کردم و تا فردا و کتاب بعدی بارها و بارها در مورد کتاب خوانده شده بحث و گفت‌وگو کردند.

کتاب‌های خوانده شده: مرغ سرخ پا کوتاه، این گوزن مال من است️، پی و فی کجا هستند، جک و سایه‌های شگفت انگیز،️ ویرجینیا گرگ می‌شود.️

چیزی که توجهم را جلب کرد، میانگین سنی بچه‌ها و قدرت داستان سرایشان بود. بچه‌ها با کاراکترهای داستان، داستان‌های جدید می‌ساختند و جالب اینجا بود که کوچکترین بچه هر شب بلندترین داستان را می‌ساخت. او پایان پنج روز از من قول گرفت که تا عید سال بعد هرشب یک داستان را از طریق فرستادن ویس برایش بلندخوانی کنم.

مربی: نسرین میرزایی

محل اجرا: کرمانشاه

بیشتر بخوانید: