پس از بلندخوانی داستانک‌های بچه ‌گربه‌ها و سی‌بی‌لک از کتاب آواورزی، به دلیل علاقه  کودکان به مامان گربه و بچه‌هایش، ماسک آن‌ها را درست کردیم. کودکان با شادی با ماسک‌هایی که ساخته بودیم در نمایش داستانک‌ها شرکت کردند.

مربی: خانم مزده

محل اجرا: مازندران، نکا، مهدکودک هوش برتر

       بیشتر بخوانید: