در شهرستان جیرفت به دلیل اینکه تابستان هوا خیلی گرم است، تصمیم گرفتم غروب راهی کوچه‌ها شوم هر جا که بچه‌ای دیدم همان جا بنشینم و با توافق بچه‌ها کتاب بخوانم این بود که با تعدادی بچه در کوچه مواجه شدم، بچه‌ها باخوشحالی موافقت کردند و در همان کوچه نشستیم و با هم کتاب قورباغه و آواز پرنده را خواندیم و بعد از بلندخوانی فعال و کودک محور بچه‌ها مشغول به نقاشی کردن داستان شدند هر کدام با یک شوق می‌خواستند نقاشی بکشند که هم به کتاب نزدیکتر شود و هم اینکه بگویند داستان را خوب فهمیدند. با این که شب شده بود ولی بچه‌ها همچنان مشغول بودند و در آخر نقاشی‌هایشان را بردند تا در خانه کامل و برای من بیاورند.

مربی: شجاع‌الدینی

محل اجرا: محله کلرود، جیرفت، کرمان

بیشتر بخوانید: