طبق قول و قراری که با بچه‌ها گذاشته بودیم یک ساعت قبل از اذان مغرب به مسجد رفتم، دیدم که بچه‌ها بی‌صبرانه منتظرم هستند و تعدادشان هم بیشتر شده بود.

دیدم هوا هم خوب است، با کمک بچه‌ها یک روفرشی در حیاط مسجد پهن کردیم و بلندخوانی را شروع کردیم و احساس کردم بچه‌ها توی فضای باز خیلی بیشتر از کتاب‌خوانی لذت بردند و مفهوم همکاری را از کتاب مرغ سرخ پاکوتاه خوب درک کرده بودند. چون بعد از اتمام بلندخوانی یکی از بچه‌ها گفت: حالا بیایید همکاری کنیم و روفرشی را جمع کنیم و بزاریم توی مسجد. همه خودشان را رساندند و دوست داشتند همکاری کنند.

مربی: عسل پرتون

محل اجرا: حیاط مسجد صاحب الزمان روستای ساغری، جیرفت، کرمان

بیشتر بخوانید: