کتاب مرغ سرخ پاکوتاه سروده‌ی: پروین دولت‌آبادی را برای دانش‌آموزان سه‌پایه‌ی ابتدایی بلندخوانی کردم.

مربی: رقیه باقری

محل اجرا: دبستان عشایری شهید زنگویی خور، خوسف، خراسان جنوبی

بیشتر بخوانید: