من و زمین از مجموعه کتاب‌های سبز

طرح روی جلد تصویرسازی یک بچه است که در باغچه در حال گردش علمی است. از بچه‌ها در مورد طرح روی جلد سؤال شد که در جواب اشاره کردند به آشنایی با طبیعت و دوست داشتن موجودات زنده در آن.

اصل موضوع کتاب در رابطه باصرفه جویی و تمیز نگه‌داشتن محیط اطراف و طبیعت است.

بچه‌ها با کلمات جدیدی مانند صرفه‌جویی و بازیافت آشنا شدند که خودشان اشاره به آن در زندگی روزمره داشتند و با نحوه انجامش آشنا بودند. در انتها با وسایل بازیافتی که از قبل توسط خود بچه‌ها جمع‌آوری‌شده بود کاردستی درست شد و نقاشی کشیدند.

مربی: عصمتی

محل اجرا: قصه‌گویی پیش‌دبستان، مجتمع آموزشی المهدی، مشهد

بیشتر بخوانید: