امروز مهارت دست‌ورزی داشتیم و سعی کردیم کنار هم خوش بگذرانیم، معمولاً روزهای چهارشنبه کنار هم کاردستی و وسایل موردنیاز یک هفته مربوط به درس‌های مختلف را انجام می‌دهیم تا طی هفته از آن‌ها برای نمایش و باقی کارها استفاده کنیم.

واکنش: آموزش مهارت برش زدن با دست بدون قیچی، استفاده از چسب، رنگ‌آمیزی صحیح، به وجود آوردن حس همکاری و همیاری بین دانش‌آموزان در کنار پخش موسیقی کودکانه

مربی: زهره حسینی

محل اجرا: تهران، شوش، مدرسه آل احمد

بیشتر بخوانید: