امروز مهارت دست‌ورزي داشتيم و سعي كرديم كنار هم خوش بگذرانیم، معمولاً روزهاي چهارشنبه كنار هم کاردستی و وسايل موردنیاز يك هفته مربوط به درس‌های مختلف را انجام مي‌دهيم تا طي هفته از آن‌ها براي نمايش و باقي كارها استفاده كنيم.

واكنش: آموزش مهارت برش زدن با دست بدون قيچي، استفاده از چسب، رنگ‌آميزي صحيح، به وجود آوردن حس همكاري و همياري بين دانش‌آموزان در كنار پخش موسيقي كودكانه

مربي: زهره حسيني

محل اجرا: تهران، شوش، مدرسه آل احمد

بیشتر بخوانید: