کودکان برای ادامه زندگی خود نیاز به باور و امید دارند گاهی باید به آنان آموخت که تغییر می‌تواند زندگی آن‌ها را بهتر کند.

قبل از بلندخوانی با آن‌ها از آرزوهایشان گفتیم و اینکه آیا برای رسیدن به آرزوها تلاش هم کرده‌اند؟ گفت‌وگو بالا گرفت چراکه معلوم شد احتمالاً به آنچه هستند قانع نیستند و دلشان می‌خواهد بهتر از آن زندگی کنند و بعد راجع به مترو حرف زدیم.

مترو چیست و چه چیزهایی در مترو وجود دارد، اکثر بچه‌ها می‌گفتند فروشنده و بعضی‌ها می‌گفتند: دزد

بلندخوانی آغاز شد و بچه‌ها محو کتاب بودند و در حین کتاب‌خوانی سؤال می‌پرسیدند معلوم بود که جذابیت کتاب و تصاویر شنیدن را برایشان لذت‌بخش کرده است پس‌ازآن با بچه‌ها کاردستی درست کردیم.

تابستان است و گروه دوم کمتر شده‌اند

اما کتاب خرسی و دیگران کار خودش را می‌کند

بچه‌ها باعلاقه بسیار به آن گوش می‌دهند مفهوم کودک و دیگری و تعاملات مربوط به آن از موضوعات جذاب و موردعلاقه آن‌ها است

کمک کردن، مهر ورزیدن، دوست داشتن و همه‌ی آنچه از خصایص انسانی بچه‌ها می‌خواهند.

و بلندخوانی به پایان می‌رسد کتاب کمی کوتاه است و قطعاً که من در جلساتی که کتاب کوتاه‌تر است با درخواست یکی دیگر بخوان مواجهم. دوستشان دارم و دو داستانک نخودی را هم می‌خوانم و بعد کاردستی درست می‌کنیم.

مربی: مژگان آقایی

محل اجرا: آوای ماندگار، دروازه غار، تهران

بیشتر بخوانید: