امروز با فامیل تفریح رفتیم بچه‌ها سرو صدا می‌کردند و نزدیک سگ می‌رفتند. کتاب میکروب‌ها را پخش نکنید را برایشان خواندم خیلی جالب بود مادرها بیشتر و بلندتر از بچه‌ها جوابم را می‌دادند و خیلی خوششان آمده بود و قرار شد برایشان کارگاهی بزارم وپدربزرگ من را هم خواندم وقتی از بچه‌ها پرسیدم بابابزرگ دارند و چه بازی‌هایی با او می‌کنند هر کدام با ذوق و شوق جواب می‌دادند.

یکی از بچه‌ها گفت این شبیه فیل است نه خرس بقیه جوابش را دادند مثلاً عاجش کجاست خرطومش کجاست این سوالات رو که ازش پرسیدن قانع شد و بقیه قصه را خواندیم.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: بنجار، روستای تپه، زابل

بیشتر بخوانید: