امروز به مناسبت (نه به پلاستیک) با بچه‌ها کتاب نجات دنیا در چند ساعت را بلندخوانی کردیم و موضوعات موجود در کتاب را بخصوص دنیایی بدون پلاستیک را به بحث و گفت‌وگو گذاشتیم و اصطلاحات  باز کاهی و بازمصرف را برای  بار چندم برایشان بازگو کردیم.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی هم با پارچه‌های اضافی که تو خانه داشتیم و برای این کار آماده کرده بودیم چند عدد  کیسه‌های پارچه‌ای  دوختیم و با این کار عملاً  به بچه‌ها نشان دادیم که به‌جای نایلون پلاستیکی از کیسه‌های پارچه‌ای برای استفاده روزمره استفاده کنند. مثل (کیسه نان، کیسه برای خرید خوراکی، کیسه برای حمل کتاب، کیسه نگه‌داری سبزی‌های و…)

خانم زارعی  نیز برای نشان دادن بازمصرف وسایل دورریختنی با سر بطری‌های یک‌بارمصرف، بازی را برای بچه‌ها درست کرد و کلی با آن بازی کردند و از این ایده خوششان آمد.

مربیان: هدی خاطری و فریبا زارعی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: