اسما قنبرزهی، کتابدار نوجوان کتابخانه شهید عالی در روستای رادوچاهی از مدارس عشایری زاهدان است. روستای رادوچاهی تنها در مقطع دبستان، مدرسه دارد و اغلب کودکان این روستا، به ویژه دختران، پس از پایان کلاس ششم از تحصیل باز می‌مانند. اما اسما اینک مسئولیت کتابخانه ‌کوچک «با من بخوان» در روستای‌شان را بر عهده دارد و این گونه با خلاقیت و علاقه‌ای بی‌نظیر، پیوند خود را با کتابخانه، خواندن و یادگیری حفظ کرده است.

برنامه «با من بخوان» می‌کوشد نوجوانان داوطلب، به ویژه نوجوانان بازمانده از تحصیل، را آموزش دهد تا کتابداران آینده‌ی کتابخانه‌های «با من بخوان» باشند. چرا که باور دارد کودکان و نوجوانانی که خود لذت خواندن کتاب و نشست‌های بلندخوانی را چشیده‌اند، بهترین ترویج‌گران خواندن و دانایی هستند.

زاهدان – مدارس عشایری – روستای رادوچاهی
کتابخانه کودک‌محور دبستان شهید عالی
کتابدار: اسما قنبرزهی
سلام تابستان

یک گزارش از اسما این کتابدار نوجوان را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/kf6za