امروز به همراه دوستان سعی کردیم برنامه‌ای متفاوت برای بچه‌ها داشته باشیم. بچه‌ها وقتی وارد شدند خیلی شلوغ‌کاری می‌کردند گفتیم اگر ساکت  بشینید ما هم به شما یک بازی جدید یاد می‌دهیم. بچه‌ها همگی ساکت نشستند و منتظر بازی جدید شدند، یکی از بچه‌ها را بلند کردیم از او خواستیم بچه‌های دیگر را با دقت نگاه کند و محل نشستن آن‌ها را به خاطر بسپارد. بعد او را به بیرون از کلاس بردیم و جای یکی از بچه‌ها را عوض کردیم و او را صدا زدیم و از او خواستیم تشخیص بدهد که جای چه کسی عوض‌شده؟ که این بازی برای افزایش دقت آن‌ها بسیار خوب است.

اکثر بچه‌ها در این بازی موفق شدند و دوباره رنگ‌ها و اعداد را با بچه‌های که ضعیف بودند کارکردیم که پیشرفت بسیار چشمگیری را شاهد بودیم.

 فعالیت قبل از بلندخوانی:

داستان ماسک‌های مربوط به داستان هفتم که بچه‌های گربه می‌باشند را ساختیم که از این طریق بچه‌ها باشخصیت‌های داستان آشناتر شدند.

فعالیت حین بلندخوانی:

سپس بلندخوانی داستان را به همراه پرسش و پاسخ شروع کردیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد از پایان داستان تصمیم گرفتیم  که تمام بخش اول داستان سی‌بی‌لک را به‌صورت خیلی خلاصه به روش سایه بازی اجرا کنیم برای این کار ابتدا پارچه سفید را به کمک بچه‌ها که علاقه زیادی به همکاری داشتند با چسب به چوب وصل کردیم و بعدازآن چراغ‌قوه را پشت آن قراردادیم و بچه‌ها گفتند این چیست؟ قرارِ با آن  چه‌کار کنیم؟ ما هم از بچه‌ها سؤال کردیم کی می‌داند سینما چیست؟ میلاد گفت: من سینما رفتم سینما یک تلویزیون خیلی بزرگ دارد که فیلم نشان می‌دهد، ما هم  گفتیم قرار است یک سینمای کوچک بریتان درست کنیم بعد همه ماسک‌های مربوط به شخصیت داستان سی‌بی‌لک و عروسک الاغ که امروز درست کردیم پشت پرده قراردادیم بچه‌ها با دیدن آن حسابی ذوق‌زده شدند.

بعدازاینکه داستان را به روش سایه بازی اجرا کردیم بچه‌ها از ما خواستند که خودشان بیایند و سایه بازی کنند و شخصیت موردعلاقه‌شان از داستان سی‌بی‌لک را پشت پرده قرار دهند و سایه‌ی آن را ببینند بچه‌ها حسابی از این کار لذت بردند و با دیدن سایه‌ها حسابی هیجان‌زده می‌شدند و بالا پایین می‌پریدند و برایشان خیلی تازگی داشت.

مربیان: مونا، سمیره، رقیه و سعاد دلفیه

محل اجرا: خانه، شهر گوریه، بخش شعیبیه، شهرستان شوشتر، استان خوزستان

بیشتر بخوانید: