کتاب چه و چه و چه یک بچه نوشته‌ی محمدهادی محمدی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. بعد از معرفی کتاب و اسم نویسنده و تصویرگر از بچه‌ها خواستم از روی جلد کتاب حدس‌های خودشان را راجع به کتاب بگویند و اینکه حدس بزنند کتاب درباره‌ی چیست.

بعد از بلندخوانی کتاب بچه‌ها ماسک‌های ۹ خرگوش را به صورتشان زدند و بازی صندلی‌ها را انجام دادیم و هر یک از بچه‌ها که از بازی خارج می‌شد  شمارش می‌کرد که چند نفر دیگر باقی‌مانده و بازی  ادامه یافت تا به عدد صفر رسید.

مربی: زلیخا مازادی،  آمنه ابراهیمی

محل اجرا: مهد قرآن چاهو غربی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: