فعالیت پیش از بلندخوانی:

با خواندن آهنگ قصه‌خوانی، کلاس را برای داستان آماده کردیم. ابتدا تصاویر روی جلد کتاب را به بچه‌ها نشان دادم و از آن‌ها خواستم هر چه را که می‌بینند بگویند. بچه‌ها به تعداد خرگوش‌ها و رنگ آن‌ها اشاره کردند. از بچه‌ها سؤال کردم اسم کتاب چه می‌تواند باشد؟ در پاسخ گفتند: خرگوش‌ها. نام نویسنده و تصویرگر کتاب را معرفی کردم و شروع به خواندن داستان کردم.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

با همراهی بچه‌ها کتاب را پیش بردیم. بچه‌ها با نگاه کردن به تصاویر کتاب، داستان را ادامه می‌دادند. درباره‌ی اهلی و وحشی بودن خرگوش و روباه، غذا و محل زندگی آن‌ها صحبت شد.

در تصویر‌هایی از کتاب که به تعداد خرگوش‌ها اضافه یا از آن‌ها کم می‌شد بچه‌ها به کمک انگشتان دست کم‌وزیاد می‌کردند و به‌صورت گروهی شمارش می‌کردند.

فعالیت پس از بلندخوانی:

خواستم بچه‌ها به‌صورت عینی با مفهوم کم کردن و افزودن  آشنا شوند و پیش‌زمینه‌ای شود برای شروع کردن جمع و تفریق عددهای یک‌رقمی. کتاب را به‌صورت نمایش با بچه‌ها کارکردیم. ابتدا به تعداد نه عدد ماسک خرگوش را بچه‌ها رنگ کرده و قیچی کردند به همراه یک  روباه داستان و بعد نمایش آن را بازی کردند که برای بچه‌ها خیلی لذت‌بخش بود و همه‌ی آن‌ها در نمایش شرکت کردند .

یک جلسه بلندخوانی شد و جلسه بعد فعالیت آن انجام شد .

مربی: فاطمه نوروزی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: