نوآموزان به کتابخانه آمدند و کتابی توسط خانم رضایی برایشان بلندخوانی شد در ادامه توضیحاتی به‌صورت پرسش و پاسخ توسط خانم اسکندری از آ‌ن‌ها شد.

مربیان: خانم‌ها رضایی و اسکندری

محل اجرا: کتابخانه کودک محور معلم کلایه