«با من بخوان» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ کار خود را در بنیاد توانمندسازی دایان آغاز کرد و در گام نخست به آموزش مربیان و راه‌اندازی، تجهیز و فضاسازی کتابخانه این مرکز بر اساس معیارهای کتابخانه‌های کودک‌محور پرداخت.
کتابخانه کودکـمحور دایان در ۴ تیرماه ۱۳۹۸ درطی مراسمی به طور رسمی افتتاح شد و اینک این کتابخانه زیبا با بیش از ۱۴۰۰ جلد کتاب پذیرای کودکان محله است. یکی از برنامه‌های پیشنهادی «با من بخوان» برگزاری نشست بلندخوانی برای زنان و مادرانی است که در این مرکز مشغول به کار هستند.

برنامه‌ی «با من بخوان» و بنیاد دایان امیدوارند با توجه به ضرورت و نیاز کودکان و نوجوانان در محلات کم‌برخوردار به آموزش و حمایت در برابر شرایط آسیب‌زای اجتماعی، این همکاری در غنا بخشیدن به زندگی این کودکان موثر باشد.

گزارش راه‌اندازی این کتابخانه و فعالیت‌های آن را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/wn8fq

تهران، بنیاد توانمندسازی دایان (خانه توانمندسازی مادران تنها)