«باردیگر با کتابی سرشار از مفاهیم تازه وارد جمع صمیمی کودکان روستای قنات نو شدم، کودکانی مشتاق شنیدن، مشتاق فراگرفتن مفاهیم نو، مشتاق فعالیت‌های گروهی…
پس از بلندخوانی کتاب “سنگریزه‌های بدون اسم” با کودکان درباره‌ی مفاهیم و مسئله‌ی داستان گفت‌وگو کردیم. سپس برای آشنا کردن کودکان خردسال با مفاهیم علوم، آزمایش ساده‌ای درباره‌ی تفاوت رفتار سنگ و چوب و اشیا دیگر روی آب انجام دادیم. در آخر هم با ساده‌ترین ابزارهایی که در اختیار داشتیم از سنگ‌ها و تکه‌های چوب، عروسک‌های زیبایی ساختیم.»

کرمان – جیرفت – روستای قنات نو
کتابخانه‌ کودک‌محور سپهر
کتابدار: محبوبه اخلاصی