برای بچه‌های خودکار قرمز کوچولو را بلندخوانی کردم . بعد هرکدام مشغول به خواندن کتابی شدند. یکی از بچه‌ها نیز داوطلبانه کتابی را برای دوستانش بلندخوانی کرد.

مربی: خانم مهدوی فر

محل اجرا: مدرسه خیام ۱، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: