بلندخوانی گرمایش زمین

امروز بعدازظهر تعدادی از نوجوان‌های عزیز مهمان کتابخانه بودند بعد از کلی زیرورو کردن کتاب‌ها گفتند بیشتر کتاب‌های علمی را دوست دارند.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

با توجه به گرم شدن هوا نیز کتاب گرمایش زمین را برای بلندخوانی انتخاب کردیم.

بلندخوانی را با سؤال‌هایی نظیر آیا راجع به گرم شدن زمین چیزی می‌دانید؟ یا چه چیزهایی باعث گرم شدن زمین می‌شود؟

شروع کردیم.

فعالیت حین بلندخوانی:

در حین بلند خوانی کلی راجع این موضوع و نتایج آن و راه‌هایی برای جلوگیری از گرمایش زمین بحث و گفت و کردیم

فعالیت پس از بلندخوانی :

برای فعالیت پس از بلندخوانی نیز نوجوان‌های عزیز روزنامه دیواری با این عنوان درست کردند.

امروز دو عضو جدید داشتیم و تعداد ۱۰جلد کتاب به امانت برده شد.

مربیان: هدی خاطری، فریبا زارعی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، دالاهو، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: