کتاب لولوپی قسمت سیاهک و سبزک خوانده و آموزش با سیاهک عروسکی درباره‌ی زندگی کلاغ‌ها و طوطی (نوع غذا محل زندگی تخم‌گذاری صدا ) گفت‌وگو کردیم.

بچه‌ها از اینکه کلاغ‌ها را می‌شناسند و اکثراً می‌بینند خیلی ابراز شادی می‌کردند چراکه با صدای آن و محل زندگی کلاغ خوب آشنایی دارند و درباره طوطی که آن را در پارک‌هایی که به همراه بزرگ‌ترها رفته‌اند می‌شناختند و دیده‌اند که چه می‌خورد و چگونه صدا  می‌کند.

پرسش و پاسخ  درباره‌ی آنچه کودک در تصویر می‌بیند و حتی خود بچه‌ها به علت آشنایی بیشتر توضیحات بیشتری می‌دهد با کاغذهای رنگی در چند گروه سیاهک درست کردیم با آن بازی کردیم بچه‌ها در وقت باقی‌مانده بازی‌های موردعلاقه‌شان را انجام دادند.

مربی: خانم مهربان

محل اجرا: موسسه آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید: