به مناسبت روز جهانی معلولین برای کودکان عضو گروه کتابخانه کتاب «سوزان می‌خندد» را بلندخوانی کردم. پس از ارسال بلندخوانی کتاب درباره‌ی این مناسبت مهم و مفاهیمی چون پذیرش تفاوت‌ها و احترام گذاشتن به آن‌ها و یادآوری توانایی‌های افراد دارای معلولیت گفت‌وگو کردیم.

سپس از بچه‌ها خواستم با توجه به مناسبت و مفهوم کتاب فعالیت‌های هنری انجام دهند و با دوستان‌شان به اشتراک بگذارند. بچه‌ها با توجه به توانایی‌ها و امکانات خود، فعالیت‌هایی در قالب هنر گرافیک ارگانیک و نقاشی انجام دادند، چند نوع معلولیت‌ را تصویرسازی کردند.

کتابخانه‌ی کودک‌محور سپهر

کتابدار: محبوبه اخلاصی

بیش‌تر بخوانید: