یکی از کودکان مشکل لکنت زبان داشت و نمی‌توانست در کلاس دوست پیدا کند. الان بیان‌اش بهتر شده. بعد از بلندخوانی کتاب قورباغه دوست پیدا میکند بچه‌ها با او دوست شدند و روابط خودش با دوست‌هایش در این دو روز بعد از داستان خیلی بهتر شده. رابطه‌ی خوبی با بچه ها برقرار کرده است.

آن روز بهانه ای شد که مادرش یک جایزه برایش بیاورد. به او گفتیم این جایزه برای دوستی است. برای این که با دوست‌هایت مهربان باشی و باهم دوست باشید.

امروز خوراکی‌هایش را با دوست‌هایش می‌خورد و همه می‌گفتند: ما باهاش دوستیم چون بهمون خوراکی داده.
او به بقیه گفت: برای خوراکی نه، ولی خوب با هم دوست باشیم. ما به پیش‌دبستانی می‌آییم تا دوست‌های زیادی پیدا کنیم

کتابدار: زینب پلاشی، پیش دبستانی بهشت ، کهنوج، جیرفت، کرمان

 بیشتر بخوانید: