استان خوزستان، شهرستان شوشتر، شهر گوریه، کتابخانه کودک محور

بلندخوانی هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد

تاریخ اجرا:۱۴۰۰/۷/۱۲

مربی:آمنه پورتقی

تعداد افراد۱۲نفر

گروه سنی: ۴تا ۶سال

عنوان کتاب: هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد

امروز وقتی  به کتابخانه اومدم خاله زینب که در همسایگی کتابخانه است  همراه با  حنا، اسما و فاطمه پشت یکی از دیوارها قایم شده بودند و وقتی وارد شدم جیغ زندند و مرا ترساندند حالا پس از بازی فاطمه دختر آرام به طرف قفسه کتاب رفت و بعد از جست‌وجو  کتاب هیولای سبز دریا را نجات می‌دهد را انتخاب کرد و به او گفتم می‌خواهی این کتاب را برایت بخوانم؟

او  نیز  قبول کرد از انجایی که جنات و مادرش در کتابخانه بودند از مادر جنات  خواهش  کردم که از ما فیلم و عکس بگیرد با نشان دادن  جلد کتاب و معرفی نویسنده و تصویرگر  فاطمه گفت لاک‌پشت دیده قبل از شروع بلندخوانی اسما دختر آرام گفت  می‌خواهد نقاشی بکشد و دوست ندارد به کتاب گوش دهد اما در اواسط کتابخوانی به ما پیوست همچنین او نیز دریا کشیده بود که به رنگ ابی بود و بچه‌ها خوب این رنگ را می‌دانستند و یک صدا رنگ ابی را  فریاد زدند.

لازم  به ذکر است که بچه‌ها اشغال‌ها را روی زمین انداخته بودند اما بعد از این کتاب بچه‌ها اشغال‌ها را با کمک هم جمع کردند  که خودش یک  تاثیر مثبت و قابل توجه است.