استان کرمانشاه، شهر پاوه، کتابخانه با من بخوان باینگان

بلندخوانی کتاب من زمین هستم یک سیاره چند میلیارد ساله

تاریخ:۱۴۰۰/۸/۱۵

مربی: نادیا حسینی

برای آشنا شدن بیشتر کودکان با زمین و اهمیتش برای ما کتاب “من زمین هستم یک سیاره چند میلیارد ساله” را بلندخوانی کردیم. از بچه‌ها پرسیدم، که کجا زندگی می‌کنیم کدوم کشور؟کدوم قاره؟ و همه ما آدم‌ها کجا زندگی می‌کنیم، می‌شه سیاره دیگه‌ای زندگی کرد؟ بعضی از بچه‌ها گفتند نه، بعضی جواب دادن می‌شه مریخ هم زندگی کرد. من هم اضافه کردم که مریخ هنوز برای زندگی ما آدم‌ها، گیاهان و حیوانات آماده نشده و زمین تنها سیاره‌ای هست که داریم و باید مواظبش باشیم، بعضی از واژه‌های کتاب مثل قاره را از بچه‌ها  پرسیدم و سعی کردم با کمک توضیحات خودشان و کتاب کلمه‌ها را توصیف کنیم. شروع به خواندن کتاب کردیم و از تصاویر کتاب و پوستری که در کتابخانه بود کمک گرفتیم که داستانی را که زمین برای ما می‌گفت خوب بفهمیم. حرکات زمین و ماه رو بچه‌ها نشان دادند، یکی از بچه‌ها زمین شد و دور خودش می‌چرخید، یکی ماه شد و به دور زمین می‌چرخید، یکی دیگر از بچه‌ها خورشید بود و زمین به دورش چرخید. کتاب که تموم شد از بچه‌ها سوالاتی پرسیدم و آن‌ها با اشتیاق جواب دادند، با کمک کاغذرنگی زمین و لایه‌ها را درست کردیم . بچه ها این کتاب رو دست داشتن و امروز روز خوبی رو با هم داشتیم. در پایان کتابخانه را مرتب کردیم  و کتاب‌ها را ثبت کردیم.