• مکان: هرمزگان، جزیره قشم، درگهان
  • نام کتابخانه: : کتابخانه کودک محور نوید وحی درگهان
  • ترویجگر: خانم فرشته تورنگ
  • نام کتاب: کتاب «پدربزرگ من»
  • تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۰

گزارش بلندخوانی کتاب «پدربزرگ من» به مناسبت روز جهانی سالمندان

در تاریخ ۱۰ مهر۱۴۰۰، ترویجگر خوش ذوق کتابخانه کودک محور نوید درگهان، همراه با کودکان این کتابخانه به بلندخوانی کتاب «پدربزرگ من» به مناسبت روز جهانی سالمندان پرداختند. با هم شرح مختصری از این فعالیت را می‌خوانیم:

پیش از بلندخوانی کتاب «پدربزرگ من» با بچه‌ها در مورد روز جهانی سالمندان گفت و گو کردیم و این که منظور از «سالمند» چیست.

سپس در مورد تغییراتی که از کودکی تا سن پیری در ما انسان‌ها به وجود می‌آید صحبت کردیم و بعد به سراغ بلندخوانی کتاب «پدربزرگ من» رفتیم.

بلندخوانی کتاب «پدربزرگ من»

کتاب «پدربزرگ من» کتاب جذاب و شیرینی برای بچه‌ها بود. در این کتاب به محبت و عشقی که بین یک پدربزرگ و نوه وجود دارد اشاره شده و همچنین نوه، پدربزرگ خود را همان گونه که هست قبول دارد و دوستش دارد.

پس از پایان کتاب «پدربزرگ من» همراه بچه‌ها در مورد پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خودمان گفت وگو کردیم و این که پدربزرگ و مادربزرگ‌هایمان با ما یا در خانه دیگری زندگی می‌کنند و از خاطراتی که در کنار آن‌ها تجربه می‌کنیم.

پس از بلندخوانی و برای فعالیت کتاب، بچه‌ها با خلاقیت خود ماسک درست کرده و نمایش اجرا کردند.