استان اصفهان‌، شهرستان خوانسار، کتابخانه صدرالواعظین

نام مربی‌: رحمانی

نام کتاب: کلاه شادی

تاریخ: ۱۴۰۰/۴/۱۹

گزارش‌کار از زبان کتابدار: به نظرم‌ در این روز‌ها بچه‌ها بیشتر از هرچیز شادی برایشان مهم است، دلم میخواست آن‌ها را با یک کتاب شاد، خوشحال و شاد کنم.
پس کتاب کلاه شادی را انتخاب کردم.
بعد از خواندن شعر سلام و خوشامدگویی‌،‌بچه‌ها پرنده‌هایی را که هفته گذشته به عنوان فعالیت پس از بلندخوانی از آن‌ها خواسته بودم، آورده بودند و به من نشان دادند از هر کدام از آن‌ها پرسیدم که اسم پرنده آن‌ها چیست؟ یکی کلاغ بود، یکی طوطی، یکی کبوتر …
از آن‌ها پرسیدم وقتی این پرنده را درست می‌کردند چه احساسی داشتند؟
آن‌ها گفتند خیلی خوشحال بودند و دوست داشتند.
از آن‌ها پرسیدم تا حالا شده ناراحت یا عصبانی شوند؟  آن‎‌ها گفتند بله از آن‌ها پرسیدم وقتی ناراحت باشند و حوصله نداشته‌باشند،قیافه آن‌ها به چه شکل است.
از آن‌ها پرسیدم تا حالا شده کسی را خوشحال کنند؟ بچه‌ها گفتند وقتی برای مادرمان تولد گرفتیم آن‌ها خیلی خوشحال شدند.
شروع کردم به خواندن کتاب ، در هر صفحه از بچه‌ها می پرسیدم اسم حیوان چیست؟ و قیافه آن چگونه است؟
بچه‌ها خیلی کتاب را دوست داشتند و در مواقعی با دیدن کلاه حیوانات خوشحال میشدند و هورا می گفتند و با من همراهی می‌کردند.
پس از پایان کتاب از بچه‌ها خواستم بایستند و برف شادی برایشان زدم و خیلی ذوق‌زده شدند.
همچنین از مادرها خواستم بچه‌ها در خانه کلاه شادی خود را بسازند.