مکان: استان کرمان، بم، انجمن حمایت از کودکان کار بم
تاریخ: فروردین ماه ۱۴۰۱
آموزگار: فاطمه ماهیدشتی
نام کتاب‌ها: داستانک‌های نخودی، الفباورزی با کاکاکلاغه، آبی کوچولو،زرد کوچولو

نخست ه واک‌های امروز (ذ/ض/ث/ظ)  را با بلندخوانی داستانک‌های نخودی آموزش دادم و با همراهی کودکان واک‌ها را در کتاب پیدا کردیم و واژه‌های تازه ساختیم. در ادامه به سه شیوه املا گفتم. املای دفتری و املای گلی املا با صفحه کلید کامپیوتر.

برای (_ّ)  و واک (ض) نمایش اجرا کردیم. بچه‌ها خیلی ذوق کردند. نمایش واک(ض)  فضانورد بود. در این نمایش بچه‌ها با سیاره‌های دیگر آشنا شدند. اشتیاق سفر به کره ماه و آفتاب داشتند. یکی از پسرها گفت: «اگه به ماه بریم نورش چشماهامون کور می‌کنه و اگه به آفتاب بریم مثل مرغ سوخاری میشیم.». بعد از نمایش نقاشی فضانورد کشیدند.

پس از نمایش بچه‌ها گفتند در  پیش‌دبستانی یاد گرفته‌اند فرفره بسازند. با هم فرفره ساختیم. بیش‌تر کار را به خودشان سپردم. من فقط گاهی کمک می‌کردم. بعد با واژه‌ی فرفره جمله ساختیم.

برای درس ریاضی جمع و تفریق محور ، اعداد  ۱ تا ۱۰۰، جدول ارزش مکانی برای اعداد را آموزش دادم و جمع و تفریق ، یافتن الگو مشترک  و مفاهیم کم و زیاد را مرور کردم.

همچنین امروز کتاب «آبی کوچولو و زرد کوچولو» را بلندخوانی کردم و با هم یه قل دو قل، مُمُ مجسمانه و نخ‌بازی کردیم.

کتاب‌های «داستانک‌های نخودی»، «الفباورزی با کاکاکلاغه»، «آبی کوچولو،زرد کوچولو» را می‌توانید از هدهد خریداری کنید.