مکان: سیستان و بلوچستان، زاهدان، روستای رحمت‌آباد
نام کتابداران: هلیا ریگی، پریسا ریگی
تاریخ: اسفند ماه ۱۴۰۰

دیروز طبق روال همیشه تصمیم داشتیم برای کودکان، کتاب‌هایی بلندخوانی کنیم اما در مسیر یاد بهار و نوروز و خانه‌تکانی و لباس نو افتادیم، بنابراین تصمیم گرفتیم کتابی مرتبط با نوروز و بهار برای کودکان بلندخوانی کنیم و نمایش آن را اجرا کنیم.
بنابراین تصمیم گرفتیم کتاب بنفشه‌های عمو نوروز را برای کودکان بلندخوانی کنیم.
بعد از آمدن کودکان شروع به طراحی صحنه، برای اجرای نمایش کردیم، برای صحنه احتیاج به ساخت ننه سرما و سرزمین بهار و زمستان داشتیم و همچنین وسیله‌هایی مثل چسب رازی و برف شادی لازم داشتیم.
بعد از آماده‌سازی صحنه، شروع به اجرای نمایش کردیم که با استقبال کودکان مواجه شدیم.
در حین بلندخوانی و اجرای نمایش کودکان شاد بودند و سعی می‌کردند داستان را پیش‌بینی کنند.
بعد از اتمام بلندخوانی و اجرای نمایش در مورد عید نوروز و بهار باد کودکان گفتگو کردیم.