مکان: استان تهران، محمودآباد، انجمن دوستداران کودک پویش، کلبه کتاب
نام کتاب : المر
تاریخ : ۹/۳/۱۴۰۱
گروه سنی: ۷تا۱۲
بلندخوان: فاطمه حسینی

ابتدا با دوتا عروسک المر ،یکی کوچک و دیگری بزرگ وارد شدم و گفتم آیا می‌دانید که امروز چه روزی است؟

بچه‌ها حدس‌های مختلفی داشتند. مثلا: روز فیل؟ در پاسخ گفتم: پس تا آخر کتاب با من باشید تا بدانید امروز چه روزی است!»

کتاب را برای‌شان خواندم. بچه‌ها بسیار با دقت و خوب گوش می‌دادند و نگاه می‌کردند. شاید به‌خاطر حضور عروسک‌ها بود که این‌چنین در دنیای رنگارنگ کتاب غرق شده بودند. در وایان خواندن کتاب همگی گفتند: «پس امروز روز المر است.»

برای فعالیت پس از بلندخوانی، از قبل، تکه‌های کوچک رنگی آماده کرده بودم. همچنین یک فیل بزرگ و تکه‌های رنگی را به بچه‌ها دادم. از بچه‌ها پرسیدم: «آیا می‌دانید توانایی یعنی چه؟» توضیحاتی دادند. من با جمله‌ی کاری که بتونیم انجام بدهیم توضیحات‌شان را کامل کردم. و از آن‌ها خواستم روی این تکه‌ها دو تا از توانایی‌های‌شان را بنویسید و به فیل بچسبانند تا المر ما درست شود.

کتاب «المر» را از هدهد خریداری کنید.