مکان: استان تهران، محمودآباد، انجمن دوستداران کودک پویش، کلبه کتاب
نام کتاب : مهمان‌های ناخوانده
تاریخ : ۳/۵/۱۴۰۱
بلندخوان: فاطمه حسینی

ابتدا از بچه‌ها پرسیدم که تا حالا مهمان داشتید؟ بچه ها گفتند: آره خانم گفتم: «مهموناتون بهتون قبل‌ش خبر می‌دن که می‌خوان بیان؟» همه گفتند: «بله زنگ می‌زنن میگن که می‌خوایم بیایم».

در ادامه گفتم: «بعضی از مهمونا هستن که خبر نمی‌دن و یک دفعه‌ای میان، به این مهمونا می‌گن سرزده یا ناخوانده. کتابی که می‌خوام براتون بخونم درباره‌ی مهمان‌های ناخوانده است». سپس شروع به خواندن کتاب کردم.

ماسک‌ها و کارت‌هایی که داشتم را  هم‌زمان با خواندن کتاب نشان می‌دادم. برای تمام شخصیت‌های داستان هم صدا‌سازی کردم. بچه‌ها خیلی خوش‌شان آمده بود و مدام مثل من تقلید می‌کردند و می خندیدند.

برای فعالیت پس از بلندخوانی با همان کارت‌ها نمایش اجرا کردیم. هر کارت را به یک کودک دادم و گفتم که به این قسمت که رسید شما با صدای این حیوان صحبت کنید. بچه‌ها از این که برای چند دقیقه کارت‌ها در اختیارشان بود خیلی ذوق‌زده شده بودند و مدام شعرها را با خودشان تکرار می‌کردند.

کتاب «مهمان‌های ناخوانده» را از هدهد خریداری کنید.