موقعیت مکانی: تهران (بازار)

 نام آموزگار: محبوبه اخلاصی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲ تا ۱۴۰۰/۱۱/۶

نام کتاب‌‌ها: آ اول الفباست، وقتی اندوه به دیدارم می‌آید، آنجا که شادی آغاز می‌شود

شرح فعالیت‌ها از زبان آموزگار:

فعالیت‌هایی که این هفته با بچه‌ها انجام دادیم شامل تدریس دو واک(ص و ض) بود.
در آغاز هر تدریس، واک‌ها را به بچه‌ها معرفی کردم و درباره‌ی ویژگی‌های هر کدام توضیحات کاملی ارائه دادم.
همچنین هم گروه واک‌ها را مشخص کردم.

سپس درباره‌ی ارزش‌ آوایی واک‌ها صحبت کردیم. شعر نماکارت‌ها را خواندیم، باهم ترکیب واک‌ها درجدول دوستی را انجام دادیم، کلمه برای هر ترکیب پیدا کردیم، سپس کلمات را بخش و صداکشی کردیم و درنهایت جمله‌سازی انجام دادیم.
سپس تمرینات نگارشی انجام دادیم که شامل مرتب‌کردن جملات و کلمات به هم ریخته، کلمات بی‌نقطه که بچه‌ها باید نقطه‌گذاری می‌کردند، تمرین بخش‌کردن این‌بار به شیوه‌ی استفاده از رنگ‌های مختلف برای هر بخش کار شد، تمرین شکار کلمات، تمرین تلفیق فارسی و ریاضی به این صورت که چند کلمه با واک جدید نوشته و بچه‌ها باید تعداد بخش‌های کلمات را باهم جمع می‌کردند و حاصل را می‌نوشتند. همچنین مفهوم دسته‌بندی چند‌تایی و عددسازی با اشیا به وسیله تاس و لوبیا انجام شد. به مناسبت روز آموزش کتاب آ اول الفباست بلندخوانی شد و با واک‌ها نقاشی کشیدیم(بصری سازی حروف الفبا)، سپس دو کاربرگ تلفیقی شکل و رنگ‌شناسی وجمع بستن با بچه‌ها کارشد.
به مناسبت هفته بلندخوانی دو کتاب وقتی اندوه به دیدارم می‌آید و آنجا که شادی آغاز می‌شود برای بچه‌ها بلندخوانی شد و درباره‌ی احساسات و هیجانات با بچه‌ها گفتگو کردیم،بچه‌ها از شادی و اندوهشان برایمان گفتند، سپس به عنوان فعالیت از بچه‌ها خواستم که شادی و اندوهشان را نقاشی کنند، نقاشی‌هایی که در نگاه اول شاید قابل درک نباشد اما حرف‌های بسیار پشت آن نهفته است.