نام کتابخانه: کتابخانه‌ی «آسمان» شهر طبل
نام کتابدار: عایشه گرشناسان
تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
نام کتاب: انتظار عروسکی

فعالیت تلفیقی به مناسبت روز جهانی صنایع دستی و روز جهانی عروسک.

تصمیم گرفتم به مناسبت برگزاری این دو روز کتاب انتظار عروسکی را بلندخوانی کنم و با هدف حفظ میراث فرهنگی قشم به بچه های کتابخانه ساخت عروسک دختلوک را آموزش دهم . همه بچه‌ها در آخر داستان وقتی فکر می‌کردند بقیه عروسک ها این بار منتظر چه چیزی هستند می‌گویم شاید منتظر دوستان قدیمی‌شان عروسک‌هایی که شما با دستان کوچک‌تان درست می‌کنید باشند.

هیاهو درکتابخانه زیاد بود. در هنگام درست کردن حس همکاری بین بچه‌ها زیاد بود از تکه پارچه‌های همدیگر استفاده می‌کردند و خلاقیت بچه‌ها در گذاشتن چشم ودست‌های این دختلوک بسیار جالب ودیدنی بود .

ناگفته نماند که برای بچه های گروه سنی ۴تا ۶ سال نیز در روز شنبه هم کتاب انتظار عروسکی بلند خوانی کردم و با کمک مقوا های رنگی عروسک انگشتی درست کردیم.

کتاب «انتظار عروسکی» را می‌توانید از هدهد خریداری کنید.