موقعیت مکانی : کرمانشاه، جوانرود، روستای سرخه‌بان
نام کتابداران:
سارینا کنعانی، اژین عبداللهی
تاریخ:
۱۴۰۰/۱۱/۲۸
نام کتاب:
داگلی بغلی

امروز کتاب داگلی بغلی را برای کودکان بلدخوانی کردیم، که با استقبال کودکان مواجه شدیم.
سپس کتاب‌هایی که کودکان به امانت برده بودند و  آورده بودند را پس گرفتیم و کتاب جدید به آن‌ها دادیم.
زمانی که کتابخانه را تمیز می‌کردیم، کودکان گفتند که می‌خواهند کتاب بخوانند بنابراین کتاب‌های مورد علاقه خود را برداشتند و شروع به خواندن کتاب کردند.