مکان: استان کرمانشاه، سرپل ذهاب، کتابخانه با من بخوان هیوا
مربی: شکوفه امیریان

چهارشنبه ۱۳ بهمن۱۴۰۰

بلندخوانی کتاب تو بزرگ و من کوچک

به تصویر کتاب نگاه کردند، اول همه گفتند خانوم درمورد موش و شیر است، یکی از بچه‌ها گفت به نظرم درمورد حل معماست.که عقل وهوش به بزرگی وکوچکی ربطی نداره،،و شیرکه از موش بزرگتره بعداز دیدن هوش و کار موش بزرگ بودن را به موش لقب میده،،وقتی اول کتاب متوجه شدن اون فیل کوچلویی هست همه لبخند زدند و گفتند شبیه موشه،کوچولو،وریزه میزه….

کتاب برای بچه‌ها جذاب بود…و در پایان کتاب بچه‌ها با اجرای پانتومیم، کارهایی که نشان از احترام به بزرگترها است را بازی کردند و باید مابقی حدس میزدند…مثل به حرف پدر و مادر گوش دادن…

کتاب خواندن ریاضی لولوپی رو برای بچه‌ها می‌خوندم ولی بعداز حضور درکارگاه لولوپی جناب آقای محمدی،دیدگاهی نو نسبت به کتاب پیدا کردم وا ز نو شروع به  خواندن کتاب کردیم، ولی این بار درست کردن دشت بهار در فضای باز با کمک خود بچه‌‌ها، گذاشتن دوتکه سنگ بجای کوه و نکته قشنگ گذاشتن دو تا این طرف رود و دو تا اون طرف رود برقراری تساوی در تعداد کوه‌ها…