نام کتابخانه: کتابخانه‌ی «آسمان» شهر طبل
نام کتابدار: عایشه گرشناسان
تاریخ: مرداد ماه ۱۴۰۱
نام کتاب: دو ببر شجاع زیر نور ماه

به مناسبت روز ببر کتاب «دو ببر شجاع زیر نور ماه» را انتخاب و برای بچه‌ها بلندخوانی کردم. بچه‌ها در حین بلندخوانی خوابیدن بچه‌های ببر را دوست داشتند. سوال بعضی از بچه‌ها این بود که چرا ببرها در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم نیستند؟ و این‌که کجا می‌توان ببرها را از نزدیک دید؟

درباره‌ی این موضوع گفت‌وگو کردیم که ببرها حیواناتی وحشی هستند که در جنگل‌های بزرگ زندگی می‌کنند و برای دیدن این حیوانات می‌توانند در شهرهای بزرگ به باغ‌وحش، که محل نگهداری حیوانات است، سری بزنند.

در پایان بلندخوانی چون بچه‌ها خیلی دوست داشتند ببرها را از نزدیک ببینند با همدیگر اوریگامی ببر را درست کردیم و هر کدام صاحب یک ببر شدند.

کتاب «دو ببر شجاع زیر نور ماه» را می‌توانید از هدهد خریداری کنید.