موقعیت مکانی: ایرانشهر، خیابان نور، ﺟﻨﺐ ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان، ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ۹۹۱۶۷۶۶۴۷۹
مسئول کتابخانه: خانم مهدوی‌فر
تاریخ آغاز به کار: بهمن ۹۷
پشتیبان: جهانگیر پور صمیمی و جمعهی از نیکوکاران