موقعیت مکانی: کنارک، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان کنارک، گروه آموزش ابتدایی، برای مدرسه‌ی عمار زرآباد
تعداد اعضاء: 
مسئول کتابخانه
: آقای علی محبیان، آقای دهانی (مدیر مدرسه)
تلفن
تاریخ آغاز به کار: شهریور 96
پشتیبان: حسین پورخصالیان