کتابخانه‌ی زنجیره‌ای با من بخوان در کنارک

در پی اجرای برنامه‌ی با من بخوان در سال تحصیلی 96-1395 در شهرستان‌ زرآباد، یک مدرسه در زرآ‌باد به راه‌اندازی کتابخانه‌های کودک‌محور پرداختند. با راه‌اندازی این کتابخانه‌، دانش‌آموزان زیر پوشش با من بخوان در این روستا می‌توانند از کتاب‌های باکیفیت در طول سال بهره ببرند و پایداری برنامه در منطقه تضمین می‌شود.

گروه اجرایی کتابخانه‌های با من بخوان در شهریور ماه 1396 به منطقه سفر کردند و با اجرای کارگاه آموزشی در تاریخ 20/06/1396 آموزگاران را  با ویژگی‌ها و کارکردهای یک کتابخانه‌ی کودک‌محور، فضای سرشار از سواد و خدمات فنی ساده‌ی کتابداری آشنا کردند. پس از آن، در سه روز متوالی با حضور در این سه مدرسه به فضاسازی کتابخانه‌ها پرداختند.

کتابخانه‌ی کودک‌محور با من بخوان در این منطقه عبارت‌اند از:

مدرسه عمار، زرآباد

This post is also available in: انگلیسی