معرفی با من بخوان در استان مازندران

طرح با من بخوان طرح با من بخوان از بهمن سال ۹۴ طی دو سال در روستا‌های شهرستان تنکابن به اجرا در آمد. با اجرای برنامه‌ی با من بخوان در این شهرستان سه دبستان در سه روستای سلیمان‌آباد، زنگشامحله و لشتو و ۳۰۶ کودک (۱۳۲ دختر و ۱۷۴ پسر) زیر پوشش قرار گرفتند و ۱۵ مربی و یک معاون در کارگاه‌های با من بخوان شرکت کردند. کارگاه‌های با من بخوان به صورت فشرده در یک روز و در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ برگزار شد و کارشناسان موسسه نیز در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ از مدرسه‌های اجراکننده‌ی برنامه بازدید کردند. پشتیبان مالی این پروژه برای خرید و فرستادن کتاب‌ها صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم بود و آموزشگران موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان نیز کارگاه‌های طرح را به صورت رایگان و بدون دریافت دستمزد برگزار کردند.