,

برگزاری کارگاه‌ بلندخوانی و کارگاه آواورزی و الفباورزی برای علاقه‌مندان در دی و بهمن

با من بخوان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه با من بخوان، در دی ماه ۱۳۹۴ کارگاه بلندخوانی، ادبیات کودک و عناصر داستان  و کارگاه آواورزی و الفباورزی را برای علاقه‌مندان برگزار می‌کند.

در کارگاه بلندخوانی، ادبیات کودک و عناصر داستان، که هدف آن توانمند کردن مربیان، کتابداران و خانواده‌ها برای علاقه‌مند‌کردن کودکان به کتاب و کتابخوانی است، شیوه‌ها، تکنیک‌ها و چگونگی برگزاری نشست‌های بلندخوانی و انجام فعالیت‌های پیش از بلندخوانی، همراه با بلندخوانی و پس از بلندخوانی، به مخاطبان ارائه می‌شود و شرکت کنندگان با ادبیات کودک، کتاب‌های باکیفیت و  عناصر داستان و نقش و تاثیر آن‌ در کتابخوانی برای کودکان آشنا می‌شوند. در کارگاه آواورزی و الفباورزی نیز مخاطبان با این بسته‌های آموزش خلاق کودک‌محور که هدف آن‌ها آماده کردن کودکان برای ورود به مرحله‌ی خواندن و نوشتن است، آشنا می‌شوند:

کارگاه بلندخوانی، ادبیات کودک و عناصر داستان
تاریخ برگزاری کارگاه:  پنجشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۴
مدت زمان برگزاری کارگاه:  یک جلسه – از ساعت ۸:۳۰- ۱۲:۳۰
ظرفیت کارگاه: ۱۰ نفر
هزینه کارگاه: ۸۰ هزار تومان
مهلت ثبت نام:  ۲۲ دی ماه ۱۳۹۴

 

کارگاه آواورزی و الفباورزی
تاریخ برگزاری کارگاه:  پنجشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۴
مدت زمان برگزاری کارگاه:  یک جلسه – از ساعت ۸:۳۰- ۱۲:۳۰
ظرفیت کارگاه: ۱۰ نفر
هزینه کارگاه:  ۸۰ هزار تومان
مهلت ثبت نام:  ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴

هر کدام از این کارگاه‌ها دربرگیرنده بخش‌های تئوری و عملی است (برای اطلاع بیشتر از محتوای هر کدام از این کارگاه‌ها به بخش کارگاه‌های با من بخوان مراجعه کنید.)

علاقه‌مندان برای نام‌نویسی در هر کدام از کارگاه‌ها می‌توانند با شماره تلفن ۸۸۵۵۲۳۱۸ تماس بگیرند. برای شرکت‌کنندگان گروهی تخفیف در نظر گرفته شده است. شرکت کنندگان باید در ساعت ۸:۱۵ دقیقه در محل کارگاه حضور داشته باشند.

علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه‌ها باید پیش از برگزاری کارگاه و در مهلت تعیین شده، نام‌نویسی کنند و مبلغ هزینه کارگاه را به حساب زیر واریز کنند و پرداخت هرینه را از طریق شماره تلفن بالا به مسئولان کارگاه اطلاع دهند.

شماره کارت
۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۱۵۰۳۴۸

بانک ملی
به نام آقای مهدی محمدی