خوسف، خراسان جنوبی

پیش‌دبستان سینا

مربی: رقیه باقری

در این جلسه بچه‌ها را به بوستان ابن حسام خوسفی بردم و یک نشست بلندخوانی برایشان برگزار کردم. در این نشست کتاب المر را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم.

 در این جلسه بچه‌ها را به بوستان ابن حسام خوسفی بردم و یک نشست بلندخوانی برایشان برگزار کردم.

پس از بلندخوانی با بچه‌ها ماسک‌های المر را درست کردیم و نمایش داستان کتاب را اجرا کردیم. بچه‌ها در قالب شخصیت المر بازی می‌کردند و لذت می‌بردند و با شادی می‌گفتند: این روز سرد پاییزی با «المر» برایمان گرم و دل‌نشین شده است.

 بچه‌ها در قالب شخصیت المر بازی کردند و لذت بردند

 بچه‌ها در قالب شخصیت المر بازی کردند و لذت بردند

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *